Έπιπλα ειδικές κατασκευές

 

Ειδικές κατασκευές ξύλου, η μεγαλύτερη πρόκληση και η υπεροχή μας!

Η άρτια εξοπλισμένη κατασκευαστική μας μονάδα, μπορεί να ανταπεξέλθει

σε οποιαδήποτε ειδική κατασκευή για οποιονδήποτε χώρο ιδιωτικό ή επαγγελματικό.